Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

Công việc mới SAIGON FINANCE CENTER

Hành Chính Lễ Tân

SAIGON FINANCE CENTER

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới SAIGON FINANCE CENTER

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

SAIGON FINANCE CENTER

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới SAIGON FINANCE CENTER

Kế Toán Tổng Hợp

SAIGON FINANCE CENTER

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới HOTEL DES ARTS SAI GON

Thực Tập Sinh Bếp Bánh

HOTEL DES ARTS SAI GON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 29/01/2022

Công việc mới HOTEL DES ARTS SAI GON

Financial Controller

HOTEL DES ARTS SAI GON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

F&b Manager - Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 01/03/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

Nhân Viên Pha Chế - Bartender (Nam)

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 08/02/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

Nhân Viên Bếp Nhật (Commis 1 - Nam)

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Nhân Viên Kỹ Thuật

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 03/01/2023

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 03/01/2023

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Lễ Tân Khách Sạn Ca Đêm

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 04/12/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Waitress (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Commis Chef - Phụ Bếp Steakhouse

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 19/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Restaurant Manager (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 21/02/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

F&b Internship/ Thực Tập Sinh Bộ Phận Ẩm Thực

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới SAIGON FINANCE CENTER

Hành Chính Lễ Tân

SAIGON FINANCE CENTER

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới SAIGON FINANCE CENTER

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

SAIGON FINANCE CENTER

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới SAIGON FINANCE CENTER

Kế Toán Tổng Hợp

SAIGON FINANCE CENTER

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới HOTEL DES ARTS SAI GON

Thực Tập Sinh Bếp Bánh

HOTEL DES ARTS SAI GON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 29/01/2022

Công việc mới HOTEL DES ARTS SAI GON

Financial Controller

HOTEL DES ARTS SAI GON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

F&b Manager - Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 01/03/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

Nhân Viên Pha Chế - Bartender (Nam)

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 08/02/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

Nhân Viên Bếp Nhật (Commis 1 - Nam)

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Nhân Viên Kỹ Thuật

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 03/01/2023

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 03/01/2023

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Lễ Tân Khách Sạn Ca Đêm

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 04/12/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Waitress (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Commis Chef - Phụ Bếp Steakhouse

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 19/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Restaurant Manager (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 21/02/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

F&b Internship/ Thực Tập Sinh Bộ Phận Ẩm Thực

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới HOTEL DES ARTS SAI GON

Financial Controller

HOTEL DES ARTS SAI GON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới HOTEL DES ARTS SAI GON

Thực Tập Sinh Bếp Bánh

HOTEL DES ARTS SAI GON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 29/01/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

F&b Manager - Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 01/03/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

Nhân Viên Pha Chế - Bartender (Nam)

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 08/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Restaurant Manager (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 21/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Waitress (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Commis Chef - Phụ Bếp Steakhouse

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 19/02/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Bartender - Nhân Viên Pha Chế

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Assistant Director Of Food & Beverage

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Kế Toán Trưởng

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Phụ Bếp Nhà Hàng

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NEW WORLD SAIGON HOTEL

Security Officer

NEW WORLD SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 13/02/2022

Công việc mới HOTEL DES ARTS SAI GON

Financial Controller

HOTEL DES ARTS SAI GON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới HOTEL DES ARTS SAI GON

Thực Tập Sinh Bếp Bánh

HOTEL DES ARTS SAI GON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 29/01/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Commis Chef - Nhà Hàng All Day Dining

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 19/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Waitress (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Finance Manager

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • 30 - 40 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Ac Technician/ Nhân Viên Điện Lạnh

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Assistant Director Of Food & Beverage

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới PARAGON SAIGON HOTEL

Sales Manager

PARAGON SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới PARAGON SAIGON HOTEL

Trưởng Phòng Nhân Sự (Hr Manager)

PARAGON SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới PARAGON SAIGON HOTEL

Kế Toán Trưởng

PARAGON SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Head Office: Tòa nhà SUN CITY 13 HAI BÀ TRƯNG, Hà Nôi - Tầng 11, Ban HCNS. VP ĐN: Tầng M, Novotel Da Nang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

FRASER RESIDENCE HANOI

C5, Do Nhuan Street, Xuan Dinh Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

HOTEL ACADEMY PHU QUOC - VET BY EHL

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

LEGACY YEN TU - MGALLERY

Yen Tu Special Nation Relic, Uong Bi city, Quang Ninh province

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Head Office: Tòa nhà SUN CITY 13 HAI BÀ TRƯNG, Hà Nôi - Tầng 11, Ban HCNS. VP ĐN: Tầng M, Novotel Da Nang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

SHILLA MONOGRAM QUANGNAM DANANG RESORT – THE SHILLA HOTELS & RESORTS, SAMSUNG GROUP

Lac Long Quan Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban District, Quang Nam Province

FRASER RESIDENCE HANOI

C5, Do Nhuan Street, Xuan Dinh Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

NEW WORLD SAIGON HOTEL

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6 Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Suối Ớt, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

KHU NGHỈ MÁT SIX SENSES NINH VAN BAY

Ninh Vân - Ninh Hòa - Khánh Hòa

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SANTA MEDIA

Santa Jobs Headhunter Hot CV

Vui lòng liên hệ Hotline 091.949.0330 hoặc Email santajob@santavietnam.com

Giám Sát Nhà Hàng Lá Cọ Ba Vì

Thưởng giới thiệu

20,000 đ

 • Nhân viên
 • Giám sát/ Trưởng BP, NVKD
 • Tổng QL, Giám đốc, TGĐ
 • Hồ sơ 5 sao
Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ THANH BÌNH

Hồ sơ 5 sao vàng

HUỲNH ĐÌNH MINH

Hồ sơ 5 sao bạc

TRẦN THỊ XUÂN THÙY

Hồ sơ 5 sao

ĐỖ HỮU TRUNG

Hồ sơ 5 sao

TRẦN NGỌC HOÀ

 • Chef
 • Toàn Quốc
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 25/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN VĂN QUÂN

 • Cook
 • HCMC, Bà Rịa - Vũng...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 25/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN ANH NHƯ HUYỀN

 • F&b Trainee
 • HCMC, Kiên Giang, Kh...
 • 1 - 3 triệu
 • Cập nhật: 25/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

HUỲNH ĐÌNH MINH

Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ THANH BÌNH

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN VĂN QUÂN

 • Cook
 • HCMC, Bà Rịa - Vũng...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 25/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN ANH NHƯ HUYỀN

 • F&b Trainee
 • HCMC, Kiên Giang, Kh...
 • 1 - 3 triệu
 • Cập nhật: 25/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

BÙI HOÀNG LONG

Hồ sơ 5 sao

NGUYỄN DUY NGUYÊN

 • It Manager
 • Toàn Quốc, Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 25/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

LÊ TRUNG TÍN

Hồ sơ 5 sao vàng

HỒ TÂM

Hồ sơ 5 sao vàng

HỒ TÂM

Hồ sơ 5 sao vàng

ĐOÀN HỒNG MAI TRÂM

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN TRỌNG NGHĨA

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THANH MAI

Hồ sơ 5 sao vàng

TRANG LÊ

Hồ sơ 5 sao vàng

NHI TRAN THI YEN

Ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS và Android

Xuất phát từ thực tế hơn 60% người dùng truy cập bằng smartphone, phiên bản App Mobile của Hoteljob.vn đã ra mắt để hỗ trợ nhà tuyển dụng và ứng viên ngày càng tốt hơn. Hướng đến tính tiện lợi - thân thiện - hiệu quả nên ứng dụng Hoteljob có nhiều “điểm cộng” đáng chú ý: giao diện đơn giản - tối ưu, tạo CV ứng tuyển trong vài thao tác, quản lý gian tuyển dụng dễ dàng, tin tức và tài liệu chuyên ngành cập nhật liên tục…

Thông tin liên hệ

John Doe

MR. SMILE

Hỗ trợ Nhà tuyển dụng (Đăng tin/ Search CV/ Head Hunt)...

Tư vấn Nhà tuyển dụng: 091.949.0330 Mail: info@hoteljob.vn

John Doe

Dịch vụ quảng cáo

Trên hệ sinh thái của Santa Việt Nam Hoteljob.vn/ HotelMart.vn/ TravelMart.vn/ Nghekhachsan.com/ Các page/ nhóm/ cộng đồng...

Liên hệ: 091.949.0330 Mail: info@santavietnam.com